Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Waldemar Jan Gamrat
ur. w 1955 roku w m. Białogard
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016

Biogram

Waldemar Gamrat pracował w Zakładach Produkcji i Usług Technicznych „Społem” w Koszalinie. Od września 1980 r. pełnił funkcję skarbnika w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na terenie swojego zakładu pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem, był wielokrotnie przesłuchiwany i szykanowany przez kierownictwo zakładu. 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW nr 1636 w Chełmnie. Rozkazem nr 226 z dnia 10 listopada 1982 r. został przydzielony do 5 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce z opozycją  i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 2 lutego 1983 r. Waldemar Gamrat został skreślony z ewidencji po odbyciu ćwiczeń wojskowych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN