Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Pełka

ur. w 1939 roku w m. Głowno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Pan Jan Pełka przed wprowadzeniem stanu wojennego pełnił funkcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Komisji Okręgowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Świdnicy. Był członkiem nieformalnej grupy antysocjalistycznej Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność Sprawiedliwość-Niepodległość”. 
14 grudnia 1981 r. w związku z posiadaniem ulotek nawołujących do strajków został zatrzymany przez SB i internowany. Od 20 grudnia 1981 r. do 23 stycznia 1982 r. był tymczasowo aresztowany i przebywał w Areszcie Śledczym w Wałbrzychu. 22 stycznia 1982 r. postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu został uniewinniony. Po wniesieniu rewizji przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową we Wrocławiu sprawa była ponownie rozpatrywana. Postępowanie zostało ostatecznie umorzone 29 lipca 1983 r. na mocy ustawy o amnestii. 
Pan Jan Pełka kontynuował działalność w podziemiu, był kilkukrotnie przesłuchiwany oraz zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa na 48 godzin. W roku 1983 wraz z rodziną wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej