Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nejman Jerzy

Jerzy Jan Nejman

ur. w 1950 roku w m. Kamocka Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Jerzy Nejman od września 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w łódzkim oddziale Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, gdzie przewodniczył Komitetowi Założycielskiemu, a następnie Komisji Zakładowej. W latach 1982-1988 działał w Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność”; w 1985 r. podjął współpracę z podziemną organizacją Solidarność Walcząca, od 1987 r. jako zaprzysiężony członek łódzkiego oddziału SW. Do 1989 r. w swoim mieszkaniu (przy ul. Struga, później przy ul. Uniwersyteckiej) prowadził, wspólnie z żoną Kristiną, największy w Łodzi punkt kolportażowy MKK i SW. Za jego pośrednictwem do zakładów pracy w Łodzi, Łasku, Zduńskiej Woli, Pabianicach i Tomaszowie Mazowieckim trafiały m.in. publikacje wydawnictw Krąg, NOWa, CDN oraz pisma podziemne takie jak: „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Łódzki”, „Gotowość »Solidarności«”, „Solidarność Walcząca”, „Jedność”, „Goniec Małopolski”, paryska „Kultura”, „Konfrontacje”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Wolność”. Mieszkanie państwa Nejmanów było miejscem konspiracyjnych spotkań działaczy MKK i SW, a także pełniło funkcję punktu kontaktowego struktur Solidarności Walczącej z całego kraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Domagalski, "Biuletyn Łódzki", Łódź 2006
    • W. Domagalski-Łabędzki, "Solidarność Walcząca Oddział Łódź w latach 1985-1990", Łódź 2018