Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Polak Kazimierz

Kazimierz Polak

ur. w 1954 roku w m. Budzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019
Biogram
Pan Kazimierz Polak będąc pracownikiem Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, należał również do NSZZ „Solidarność”. 
Od połowy 1982 r. do października 1983 r. Pan Kazimierz Polak zbierał składki przeznaczone na pomoc dla osób internowanych i ich rodzin. W tym czasie zajmował się również kolportażem nielegalnych wydawnictw. 
Od lata 1983 r. Pan Kazimierz Polak  dodatkowo uczestniczył w drukowaniu ulotek sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie. W związku z podejrzeniem kontynuowania nielegalnej działalności związkowej, funkcjonariusze WUSW w Bielsku-Białej dokonali przeszukania mieszkania Pana Kazimierza Polaka w dniu 6 III 1984 r. 
Natomiast w okresie od 15 V 1984 r. do 5 X 1985 r. Pan Kazimierz Polak był w dalszym ciągu rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Bielsku-Białej, pod kątem kontynuowania prowadzenia działalności opozycyjnej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej