Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Babicka Helena

Helena Babicka

ur. w 1940 roku w m. Dubrowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
Pani Helena Babicka była członkinią NSZZ „Solidarność” w Szkole Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim. W latach 1984-85 aktywnie działała 
w podziemnych strukturach Związku w Lidzbarku Warmińskim. Rozprowadzała publikacje wydawane w drugim obiegu. 18.02.1985 r. na polecenie Prokuratury Wojewódzkiej 
w Olsztynie Prokurator Rejonowy w Bartoszycach dokonał przeszukania jej mieszkania i odnalazł wydawnictwa bezdebitowe. Z tego powodu decyzją Wojewody Olsztyńskiego z 25.02.1985 r. została zwolniona z pracy z dniem 26.02.1985 r. Od powyższej decyzji odwołała się, która została podtrzymana przez Wojewodę 30.05.1985 r. Ostatecznie sprawę rozpatrywała Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Oświaty i Wychowania, która 16.07.1985 r. postanowiła utrzymać w mocy decyzję o zwolnieniu Pani Heleny Babickiej z pracy. W latach 80. była inwigilowana przez organy bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Z. Złakowski, „Solidarność olsztyńska w latach 1980-1989. Opisanie faktów”, Olsztyn 2020.