Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jarosław Kapsa

ur. w 1958 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Jarosław Kapsa był współtwórcą organizacji „Ruch Młodej Polski” oraz jej reprezentantem na terenie Częstochowy (1979 r.). Od 1981 r. należał do NSZZ „Solidarność”. 
Pan Jarosław Kapsa był internowany na podstawie decyzji o internowaniu z dnia 31 XII 1981 r. Przebywał w następujących ośrodkach odosobnienia: Zabrzu-Zaborzu (5 I–23 III 1982 r.), Łupkowie (23 III- 3 VIII 1982 r.), Rzeszowie (3-28 VIII 1982 r.) oraz Nowym Łupkowie (28 VIII-23 XII 1982 r.). 
W dniu 26 V 1985 r. w mieszkaniu Pana Jarosława Kapsy utworzono Komitet Obrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego, w którym ww. objął funkcje rzecznika prasowego. Należał również do grupy osób, które próbowały zakłócić obchody z okazji Święta Pracy w dniu 1 V 1985 r. W dniu 7 X 1985 r. Kolegium ds. Wykroczeń na wniosek Wydziału Śledczego rozpatrzyło sprawę uczestnictwa w nielegalnym zgromadzeniu i skazało ww. na karę 3 miesięcy aresztu, od której złożył odwołanie. Sąd Rejonowy w Częstochowie uznał 31 X 1985 r. winnym Pana Jarosława Kapsę zarzucanych mu czynów i skazał na karę grzywny w wysokości 40 tys. zł. 
We wrześniu 1985 r. ww. został przyłapany na drukowaniu nielegalnych biuletynów, m. in. magazynu „Wytrwamy”. Na mocy Postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Częstochowie z dnia 28 XII 1985 r., ww. został osadzony w Areszcie Śledczym w Częstochowie, w którym przebywał w okresie 3-23 I 1986 r., a 23 I-21 III 1986 r. w Areszcie Śledczym w Katowicach. W rezultacie Prokuratura Wojewódzka w Częstochowie wydała 27 III 1986 r. Postanowienie  o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, uchylając tym samym areszt wobec Pana Jarosława Kapsy. 
Ponadto należał do sygnatariuszy listu otwartego, pod   podpisanego w dniu 15 VII 1986 r. przez częstochowskich działaczy NSZZ „Solidarność”, skierowanego do Sejmu PRL z apelem o nawiązanie dialogu z ww. związkiem. 
Ww. został w 1986 r. przedstawicielem w regionie częstochowskim, utworzonej przez Lecha Wałęsę „Komisji ds. Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”. 
W 1987 r. utworzono Tymczasową Radę Regionalną NSZZ „Solidarność” Ziemi Częstochowskiej, której rzecznikiem wybrano Pana Jarosława Kapsę. 13 IV 1989 r. ukonstytuował się w Częstochowie Regionalny Komitet Obywatelski NSZZ „Solidarność” ds. wyborów, którego sekretarzem i kandydatem na posła do Sejmu został Pan Jarosław Kapsa, zresztą wybrany w I turze wyborów.  
W latach 1987-1989 był delegatem Regionalnej Komisj Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Częstochowa do kontaktów z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.         
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN