Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Klessa Edwin

Edwin Jan Klessa

ur. w 1945 roku w m. Gębice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 550/2016
Biogram
Od września 1980 r. był zaangażowany w organizację zakładowych struktur NSZZ „Solidarność” w Lubuskich Zakładach Okrętowych „LUBMOR” w Trzciance. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego, następnie działał w Komisji Zakładowej „Solidarności” w tym zakładzie pracy. W październiku 1980 r. został przewodniczącym Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” w Trzciance, a od 1981 r. aktywnie działał w Zarządzie Regionu w Pile. Był twórcą biblioteki wydawnictw niezależnych, organizował strajki, zajmował się zakupem i kolportażem wydawnictw Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i Konfederacji Polski Niepodległej. Służba Bezpieczeństwa określiła go mianem „nieprzejednanego wroga ustroju w Polsce”. Za swą działalność został internowany 13.12.1981 r. i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia na terenie Zakładu Karnego we Wronkach, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Z internowania zwolniono go 6.08.1982 r. Po wyjściu z internowania kontynuował działalność opozycyjną, czego przejawem było zorganizowanie i prowadzenie w latach 1983–1988 Biblioteki Latającej w Trzciance (ponad 500 publikacji podziemnych) oraz udział w sieci kolportażu bezdebitowych wydawnictw. Autor książki „Pamiętnik z internowania”, wydanej przez Oddział IPN w Poznaniu w 2013 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności