Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Skowronek Maria
Maria Skowronek
ur. w 1948 roku w m. Jerzmanki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

Była działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Internowana i osadzona w Ośrodku Internowania dla Kobiet w Gołdapii w okresie od dnia 19.05.1982 r. do dnia 07.07.1982 r.                     

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej