Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Zdzisław Tabor

ur. w 1954 roku w m. Żary
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017
Biogram
Pan Jan Zdzisław Tabor od 1980 był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie. W dniach 14–17 grudnia 1981 r. był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego na Szybie Zachodnim w ZG „Rudna” w Polkowicach. 23 grudnia 1981 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, a następnie 24 lutego 1982 r. skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. 
Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. W latach 1982–1986 był m.in. współzałożycielem i członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S” w ZRG i kolporterem wydawnictw podziemnych. 
W latach 1985–1986 był redaktorem i organizatorem druku podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny ZRG”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej