Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wójtowicz Irena
Irena Maria Wójtowicz
ur. w 1937 roku w m. Góra Kalwaria
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019

Biogram

Irena Wójtowicz była członkiem NSZZ „Solidarność”. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce, włączyła się w budowę podziemnych struktur związkowych. W latach 1981-1988 zajmowała się kolportażem prasy podziemnej i ulotek na terenie Szczecina. 
Działała także jako kurier, przewożąc literaturę i prasę bezdebitową na trasie Szczecin – Warszawa.
W swoim zakładzie pracy pełniła rolę organizatora protestów i marszów o charakterze politycznym. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków