Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Adwent Jarosław

Jarosław Stanisław Adwent

ur. w 1956 roku w m. Tarnowskie Góry
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Pan Jarosław Adwent będąc członkiem NSZZ „Solidarność” aktywnie angażował się również w agitację na rzecz wstępowania do związku. Był radcą prawnym Komitetu Zakładowego „Solidarność” przy Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych w Tarnowskich Górach, a w późniejszym czasie również radcą prawnym Okręgowej Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP przy Śląskiej DOKP. 
Internowany w dniu 13 XII 1981 r. w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony został decyzją z dnia 16 II 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania nadal kontrolowany operacyjnie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN