Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sobolewski Krzysztof

Krzysztof Sobolewski

ur. w 1954 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Krzysztof Sobolewski w latach 1980-1983 pracował w Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie, gdzie należał do NSZZ „Solidarność”. Z uwagi na tą działalność o charakterze opozycyjnym Krzysztof Sobolewski został w dn. 5 listopada 1982 r. powołany na trzymiesięczne ćwiczenia wojskowe do JW 2198 (28 Pułk Czołgów Średnich) w Czarnem. Rzekome ćwiczenia nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa lub podnoszeniem umiejętności wojskowych, a były środkiem w walce z opozycją i dotkliwą represją polityczną. Osoby powołane na ćwiczenia wojskowe były poddawane przesłuchaniom, rewizjom i innym szykanom, były też zmuszane do ciężkiej i często bezsensownej pracy. Poddawano ich ponadto (podobnie jak osadzonych w ośrodkach internowania) indoktrynacji politycznej, prowadzonej przez wojskowy aparat polityczno-wychowawczy. W dn. 2 lutego 1983 r. Krzysztof Sobolewski został zwolniony z dalszego odbywania ćwiczeń.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Grzegorz Majchrzak (red.), „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.” (IPN, Warszawa 2016)