Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Suchowiecka Małgorzata
Małgorzata Maria Suchowiecka
ur. w 1961 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Małgorzata Suchowiecka od 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Państwowym „Polmozbyt” w Toruniu. W latach 1982-1989 współpracowała z podziemnym wydawnictwem „Kwadrat” w Toruniu.
W swoim mieszkaniu oraz innych miejscach zamieszkania toruńskich opozycjonistów, wykonywała prace introligatorskie, składała książki, broszury, ulotki, odezwy i inne wydawnictwa podziemne, które były tam drukowane. Zajmowała się również ich kolportażem na terenie Torunia.
W związku z prowadzoną działalnością była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków