Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Król Witold

Witold Marian Król

ur. w 1938 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Pan Witold Marian Król od września 1980 r. należał do NSZZ "Solidarność". Był sekretarzem Komitetu Założycielskiego w Zakładach Metalowych im. gen. "Waltera" w Radomiu, a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej. W 1981 r. był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Ziemia Radomska, a następnie na I Krajowy Zjazd Delegatów. W związku ze swoją działalnością w dniu 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, a następnie w Warszawie-Białołęce, gdzie brał udział w siedmiodniowej głodówce. Po odzyskaniu wolności w lipcu 1982 r. kontynuował działalność opozycyjną w podziemnych strukturach "Solidarności". W latach 1982-1983 pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakłądowej w Zakładach Metalowych im. gen. "Waltera" w Radomiu. Był wydawcą podziemnego pisma zakładowego "Solidarni". Za udział w nieleglnych strukturach "Solidarności" i rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw w 1983 r. zastosowano wobec niego areszt tymczasowy. Był również kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godzin i przesłuchiwany. Pan Witold Marian Król w latach 1984-1986 był szefem Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność". W 1986 r. współtworzył Tymczasową Radę "Solidarności" Ziemi Radomskiej, a od 1988 r. pełnił funkcję przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Robotniczej NSZZ "Solidarność. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej