Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Raczyński Stanisław
Stanisław Raczyński
ur. w 1941 roku w m. Staszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 547/2016

Biogram

Stanisław Raczyński był działaczem NSZZ „Solidarność” Ziemi Pałuckiej. W latach 1980-1981 był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Żnińskiej Fabryce Maszyn i Urządzeń „Żefam”, a także pracownikiem etatowym biura NSZZ „Solidarność” w Żninie, gdzie zajmował się sprawami interwencyjnymi z regionu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w nielegalnych strukturach związkowych. Wchodził w skład grupy redagującej i kolportującej nielegalne wydawnictwo „Solidarność Pałucka”. Był także związany z grupą działaczy żnińskiej i bydgoskiej opozycji, prowadzących tajną drukarnię podziemnej „Solidarności” w Wenecji k. Żnina, wydatnie wspomagającą prasę niezależną w województwie bydgoskim w latach 1984-1985.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

K. Osiński „Zarys dziejów NSZZ Solidarność Regionu Bydgoskiego (1980-1990)”, Gdańsk 2010