Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Paluszak Jan

Jan Piotr Paluszak

ur. w 1950 roku w m. Sokolniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Jan Paluszak był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził działalność w nielegalnych strukturach związkowych, zajmując się sporządzaniem i kolportażem ulotek.
Był też zaangażowany w organizowanie pomocy dla rodzin osób internowanych i aresztowanych.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej, w dniu 25.08.1982 r. został aresztowany. Postanowieniem z dnia 18.11.1982 r. Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy zamieniła tymczasowe aresztowanie na dozór MO. Jan Paluszak został zwolniony z Zakładu Karnego w Inowrocławiu w dniu 19.11.1982 r. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 28.02.1983 r. został skazany na karę 1 roku i 3 mies. pozbawienia wolności.
Sąd Najwyższy w Warszawie wyrokiem z dnia 11.05.1983 r. warunkowo zawiesił orzeczoną karę pozbawienia wolności na okres próby 2 lat. W dniu 21.10.1982 r. zastrzeżono mu również możliwość wyjazdów zagranicznych na okres 3 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN