Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Bik

ur. w 1962 roku w m. Rybnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Jako uczeń liceum począwszy od 1978 r. uczestnik manifestacji, akcji malowania napisów na murach oraz kolportażu ulotek. W 1981 r. zaangażowany w redagowanie pisma „Vis” skierowanego do młodzieży szkolnej. 
Począwszy od 1981 r. członek Konfederacji Polski Niepodległej. Czynny w krakowskim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonana. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajków w zajezdniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie w Łagiewnikach oraz Czyżynach. Zaangażowany w działalność Komitetu Akcji Bieżącej KPN w Krakowie. Uczestnik demonstracji, redaktor, drukarz i kolporter pisma „Niepodległość”.
Zatrzymany w dniu 24 czerwca 1982 r. i tymczasowo aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 8 października 1982 r. skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Karę odbywał we Wrocławiu i Strzelinie. Zwolniony w dniu 3 sierpnia 1983 r. na mocy przepisów amnestyjnych.  
Działacz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy” w Krakowie od momentu powstania w dniu 7 listopada 1984 r. Począwszy od 1985 r. współtwórca i uczestnik Ruchu „Wolność i Pokój”. Brał udział w licznych manifestacjach, pikietach, głodówkach i innych akcjach protestacyjnych. Zaangażowany we wsparcie osób represjonowanych z powodu odmowy pełnienia służby wojskowej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN