Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Andrzej Pluciński

ur. w 1957 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kombinacie Maszyn Przemysłu Materiałów Budowlanych ,,Zremb-Makrum” w Bydgoszczy. Został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do Jednostki Wojskowej 1636 w Chełmnie, na których przebywał w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Szkolenie wojskowe nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich. Były natomiast formą walki z opozycją i represją polityczną. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych, jednocześnie nie miało oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN