Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szczepanik Leszek

Leszek Henryk Szczepanik

ur. w 1947 roku w m. Jarosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 134/2017
Biogram
Leszek Henryk Szczepanik od 1967 r. pracował w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Rzeszowie. W 1980 r. był współzałożycielem, a następnie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. W 1981 r. wszedł również w skład Międzyzakładowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie.
Od stycznia 1982 r. podjął współpracę z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, należąc do struktury kierowanej przez Zbigniewa Sieczkosia. W ramach tej działalności pełnił funkcję łącznika i kolportera, dostarczał nielegalne wydawnictwa oraz materiały drukarskie dla grup konspiracyjnych działających na terenie Jarosławia i Mielca oraz organizował pomoc żywnościową dla rodzin internowanych z Rzeszowa, która dostarczana była za pośrednictwem parafii w Sośnicy.
W 1983 r. w Niewodnej uczestniczył w spotkaniu członków nielegalnych struktur NSZZ „Solidarność” i NSZZ Rolników Indywidulanych „Solidarność”, na którym omawiano zagadnienia związane z koordynacją podejmowanych działań. W tym samym roku w Krośnie brał udział w spotkaniu poświęconym zagadnieniom nielegalnego druku i kolportażu w Polsce południowo-wschodniej. W 1988 r. był członkiem Komitetu Obchodów Rocznicy 11 Listopada w Rzeszowie, a w roku 1989 wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rzeszowie.
Ze względu na podejrzenie o prowadzenie nielegalnej działalności był wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB, a w jego domu przeprowadzano rewizje. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN