Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Konderak Adam

Adam Konderak

ur. w 1946 roku w m. Przemęczany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Prowadził działalność opozycyjną od lat 60-tych. Jako człowiek o zdeklarowanych poglądach, krytyczny wobec władzy dał się poznać już w okresie studiów na KUL w 1968 roku. Był aktywnym uczestnikiem wydarzeń marcowych w 1968 roku. 13.03.1968 r. został skazany przez Kolegium Karno-Administracyjne Prezydium MRN w Lublinie na 2 mies. aresztu i osadzony w AŚ w Lublinie. W czasie studiów na KUL w Lublinie utrzymywał kontakty z innymi przedstawicielami "grup antysocjalistycznych", z którymi współtworzył środowisko i redakcję Niezależnego Pisma Młodych Katolików "Spotkania”. Był członkiem zespołu redakcyjnego tego pisma, pełnił funkcję sekretarza redakcji. W latach 1979-1989 zaangażowany był w redagowanie pisma „Spotkania” oraz książek wydawanych w ramach Biblioteki „Spotkań”. Od powstania NSZZ „Solidarność” stał się aktywnym członkiem tego związku. Był członkiem Komisji Uczelnianej Pracowników KUL. W okresie trwania ogólnopolskiego strajku uczelni w dniach 24.11-7.12.1981 roku wchodził w skład redakcji „Informatora Strajkowego”, pisma wydawanego prze Komitet Strajkowy KUL. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w niezależnym ruchu wydawniczym, współpracował między innymi z pismami podziemnymi – „Gazeta” oraz „Gazeta Rolników”. Z powodu swej działalności Pan Adam Konderak był inwigilowany i kontrolowany przez SB, a w jego domu przeprowadzane były przeszukania. Jedno z przeszukań, 8.01.1982 roku, zostało przeprowadzone w związku z poszukiwaniem Bogdana Lisa, który zorganizował i prowadził akcję strajkową w stoczni gdańskiej i według uzyskanych przez SB z Gdańska informacji operacyjnych mógł się ukrywać w Lublinie u Adama Konderaka.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej