Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Marek Jaworski

ur. w 1961 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Krzysztof Jaworski w latach 1980-1981 był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Łódzkim.
W dniach 13-14 grudnia 1981 r. został współorganizatorem strajku na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.
Od końca grudnia 1981 r. był zanagażowany w działalność podziemnej młodzieżowej "Grupy Niepodległość” we Włocławku oraz zajmował się drukowaniem i kolportowaniem antypaństwowych ulotek. Dnia 31.01.1982 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany, nastepnie skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 20.03.1982 r. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.  Był przetrzymywany w Zakładach Karnych we Włocławku-Mielęcinie i Potulicach. Został zwolniony z więzienia w dniu 10.03.1983 r. 
W latach 1983-1989 nadal prowadził działalność w podziemnych strukturach związkowych „Solidarności”. Zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw i ulotek w Łodzi, Poznaniu i Włocławku.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1987 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN