Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pawlik Magdalena

Magdalena Pawlik

ur. w 1956 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pani Magdalena Pawlik po wprowadzeniu stanu wojennego i zawieszeniu przez władze wszelkich form działalności związkowej, aktywnie włączyła się w działalność opozycyjną na terenie Bielska-Białej. 
Pani Magdalena Pawlik wchodziła w skład najbardziej aktywnej podziemnej struktury opozycyjnej na terenie ówczesnego województwa bielskiego, pod nazwą Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie. Osobiście zaangażowana była w produkcję oraz kolportaż ulotek sygnowanych przez RKW, sporządzała matryce do ulotek oraz brała udział w ich kolportażu. 
W swoim mieszkaniu organizowała nielegalne zebrania członków „Trzeciego Szeregu”, ponadto jej mieszkanie było głównym punktem kolportażu ulotek i prasy podziemnej m.in.: biuletynu „Solidarność Podbeskidzie” oraz biuletynu „Serwis Informacyjny”. Na mocy wszczętego przez Prokuraturę Wojewódzką w Bielsku-Białej śledztwa, Pani Magdalena Pawlik została w dniu 19 X 1983 r. zatrzymana. Postawiono jej zarzutu z artykułu Kodeksu karnego [art. 278 § 1 kk], że od października 1982 r. do września 1983 r. na terenie Bielska-Białej należała do zdelegalizowanego związku NSZZ „Solidarność” oraz uczestniczyła 
w organizacji nielegalnych wydawnictw. Z uwagi na powyższe Pani Magdalena Pawlik została w dniu 19 X 1983 r. tymczasowo aresztowana. Umieszczona w zakładzie karnym w Cieszynie. Areszt uchylono Postanowieniem z dnia 22 XII 1983 r. W kwietnia 1984 r. sprawę zakończono skierowaniem wniosku do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Sąd Rejonowy w dniu 25 VII 1984 r. sprawę umorzył na podstawie amnestii z dnia 21 VII 1984 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej