Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Danuta Szczęsna

ur. w 1954 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016
Biogram
Pani Maria Danuta Szczęsna od X 1980 r. była członkiem NSZZ "Solidarność", a w 1981 r. pełniła funkcję przewodniczącej NSZZ "Solidarność" grupy pracowników hurtowni nieżywnościowej w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem". Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność opozycyjną. Utrzymywała kontakty z działączami MKR NSZZ "Solidarność" oraz brała udział uroczystościach patriotycznych. W dniu 4.05.1983 r., za aktywny udział w składaniu wieńców pod pomnikiem Radomskiego Czerwca 1976 r. została zatrzymana na 48 godzin. Prokuratura Rejonowa w Radomiu w dniu 6.05.1983 r. wszczęła śledztwo, a prokurator zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci dozoru milicyjnego. Z Panią Marią Danutą Szczęsną, w związku z jej działalnością opozycyjną wielokrotnie przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej