Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Joanna Marianna Kempińska

ur. w 1964 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 174/2021
Biogram
Pani Joanna Kempińska od 1982 r. należała do Młodzieżowego Ruchu Oporu, w ramach którego zajmowała się kolportażem ulotek i prasy podziemnej, była także łączniczką między Katowicami, a Bytomiem. 
W działalności podziemnej pomimo młodego wieku wyróżniała się odwagą i odpowiedzialnością. We wrześniu 1982 r. Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła przeszukanie w mieszkaniu Joanny Kempińskiej. W grudniu 1982r. za działalność opozycyjną wraz z innymi stanęła przed sądem. Pani Joanna Kempińska została oskarżona o to, że od maja do czerwca 1982 r. w Katowicach i Bytomiu uczestniczyła w związku Młodzieżowy Ruch Oporu przewożąc w celu rozpowszechnienia nielegalne wydawnictwa, za co wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dnia 8 XII 1982 r. została oddana pod nadzór kuratora. Dodatkowo Pani Joanna Kempińska została również usunięta z IV LO im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu ze względu na przynależność do nielegalnej organizacji. 
Pomimo doznanych represji kontynuowała działalność opozycyjną będąc studentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach, była aktywną działaczka Konfederacji Polski Niepodległej, weszła w skład redakcji „Konfederata Śląskiego”. 
Na początku 1984 r. Pani Joanna Kempińska zorganizowała strukturę Radia KPN, nadal kolportowała nielegalne wydawnictwa, w jej mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy opozycji, trwało to do jej śmierci w czerwcu 1985 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków