Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jóźwiak Andrzej
Andrzej Jóźwiak
ur. w 1939 roku w m. Poddębice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Andrzej Jóźwiak, ps. organizacyjny „Tadeusz Zamorski”, jako uczeń Liceum dla Pracujących w Łodzi od lutego do grudnia 1955 r. był przywódcą nielegalnej organizacji młodzieżowej pod nazwą „Młode Orlęta”/„Tajny Związek Młodych Orląt”. W jej ramach brał udział w rozpowszechnianiu ulotek o treściach antykomunistycznych oraz działaniach wymierzonych przeciwko PZPR. 30.12.1955 r. został zatrzymany i osadzony w areszcie Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi, a z dniem 15.03.1956 r. umieszczony w Schronisku dla Nieletnich we Wrześni, gdzie oczekiwał na proces. Wyrokiem z 24.05.1956 r. Sąd Wojewódzki dla Nieletnich w Łodzi skazał go na 3 lata pobytu w zakładzie poprawczym z zawieszeniem orzeczonej kary na okres 3 lat.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN