Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sasim Teresa

Teresa Sylwia Sasim

ur. w 1950 roku w m. Stargard Szczeciński
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016
Biogram
Od końca lat 70-tych prowadziła zagrożoną represjami działalność opozycyjną w Siedlcach. Kolportowała prasę i wydawnictwa KPN. W latach 1980-1981 była zaangażowana w tworzenie struktur „Solidarności” w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Siedlcach z siedzibą Sokołowie Podlaskim i pełniła tam funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej oraz skarbnika. Po 13.12.1981 r. nie zaniechała prowadzenia działalności związkowej i politycznej, aktywnie  włączyła się w kolportaż prasy i wydawnictw podziemnych. Przeciwko Teresie Sasim prowadzone było postępowanie  przygotowawcze, a w jego domu przeprowadzane były przeszukania. Po przeszukaniu w dniu  16.04.1982 r. decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Siedlcach Teresa Sasim została internowana i od 18.04.1982 r. osadzona w ośrodku odosobnienia dla kobiet w Gołdapi. Internowanie uchylono 25.06.1982 r. Pomimo doznanych represji Pani Teresa Sasin nadal uczestniczyła w kolportażu wydawnictw niezależnych. Z powodu swej działalności była inwigilowana, kontrolowana operacyjnie, wzywana na przesłuchania oraz zatrzymywana w areszcie na 48 godzin. Formą represji było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.