Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Talaśka Regina

Regina Janina Talaśka

ur. w 1949 roku w m. Zawieprzyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 277/2020
Biogram
Regina Talaśka będąc pracownikiem Zakładów Włókien Chemicznych "Elana" w Toruniu zaangażowała się w działalność podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" w latach 1982-1989.
Zajmowała się kolportażem materiałów bezdebitowych oraz prowadzeniem biblioteki książek drugiego obiegu. Wchodziła w skład Komitetu Organizacyjnego uroczystych mszy świętych odprawianych z okazji XX i XXV-lecia „Elany”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003