Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Błoch Marek

Marek Błoch

ur. w 1954 roku w m. Pabianice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2017
Biogram
Marek Błoch był jednym z czołowych działaczy podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Pabianicach oraz inicjatorem licznych akcji antykomunistycznych na terenie miasta. Przed wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. został prewencyjnie zatrzymany na 48 godzin po przeprowadzeniu przeszukania w jego mieszkaniu, w wyniku którego zarekwirowano materiały bezdebitowe. W latach 1983–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. Przez cztery lata (1985–1989) był objęty zakazem wyjazdów zagranicznych w związku z obawą nawiązania kontaktów z działaczami emigracyjnych struktur „Solidarności” oraz podjęcia się funkcji łącznika z polskim podziemiem politycznym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN