Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kubiak Jacek

Jacek Rafał Kubiak

ur. w 1957 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
W latach 1977-1980 współpracownik KOR, następnie KSS KOR. Jako student Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w listopadzie 1977 r.  jeden z założycieli Studenckiego Komitetu Solidarności w Poznaniu. W ramach swojej działalności opozycyjnej autor, redaktor oraz drukarz ulotek i wydawnictw SKS, zajmował się organizowaniem sprzętu i materiałów poligraficznych. W latach 1978–1979 współorganizator wykładów Towarzystwa Kursów Naukowych w Poznaniu. Uczestnik  tzw. akcji stolikowych, podczas których rozpowszechniano prasę opozycyjną na UAM. Współzałożyciel biblioteki niezależnych wydawnictw SKS, kolporter ulotek i książek (m.in. NOWej), niezależnej prasy (m.in. pisma „Robotnik”). W latach 1979–1980 wielokrotnie zatrzymywany. W sierpniu 1980 r. współzałożyciel a następnie przewodniczący Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UAM, natomiast podczas strajku w lutym 1981 r. przewodniczący Komitetu Strajkowego NZS na UAM. Za swoją działalność internowany 13.12.1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie.  Uczestnik w kwietniu 1982 r. strajku głodowego w solidarności z protestującymi przywódcami NSZZ „Solidarność” internowanymi w  Ośrodku Odosobnienia w Białołęce. Następnie, po  długiej hospitalizacji, przeniesiono go do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie, skąd został zwolniony 4.12.1982 r. W latach 1983-1990 pracownik naukowo-dydaktyczny UAM. Do 1985 działacz podziemnej KZ na UAM, redaktor podziemnego pisma „Biuletyn Wojenny”. W latach 1983–1984 autor i redaktor pisma „Veto”, 1984–1985 „Czas”.  W 1989 członek poznańskiego KO „S”, prowadził studio wyborcze „S” w lokalnej telewizji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej