Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Gajkowski

ur. w 1963 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Wiesław Gajkowski w 1982 r. był uczniem III klasy Liceum Zawodowego nr 9 w Gdańsku. 3 maja 1982 roku w Gdańsku odbyła się manifestacja patriotyczna w związku z rocznicą uchwalenia  Konstytucji 3 Maja, podczas której doszło do walk ulicznych z oddziałami Milicji Obywatelskiej i ZOMO. Pan Wiesław Gajkowski, podczas udziału w w/w manifestacji został zatrzymany przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa i aresztowany. Dnia 30 grudnia 1982 r. Sąd Rejonowy za udział w w/w wydarzeniach skazał go na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i opłacenie kary grzywny w wysokości 100 tys. zł. W Areszcie Śledczym w Gdańsku Wiesław Gajkowski przebywał  od dnia 5 maja 1982 r. do 31 grudnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN