Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sobieraj Andrzej

Andrzej Kazimierz Sobieraj

ur. w 1946 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Pan Andrzej Kazimierz Sobieraj od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, a od dnia 9.10.1980 r. został przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej „Solidarność” Ziemia Radomska, członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej oraz przewodniczącym Komisji Zakładowej. Był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Ziemia Radomska, przewodniczącym Zarządu Regionu, delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów, członkiem Komisji Krajowej Regionu Ziemia Radomska. W latach 1980-1983 był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. W 1981 r. był inicjatorem i przewodniczącym budowy pomnika represjonowanych za udział w protestach robotniczych Czerwca 1976 r. Z uwagi na prowadzoną działalność w dniu 13.12.1981 r. został internowany. Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, a następnie w Warszawie-Białołęce. Zwolniony z internowania w grudniu 1982 r. Po odzyskaniu wolności kontynuował działalność opozycyjną, za co w dniu 4.05.1983 r. został ponownie aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu. Z aresztu został zwolniony w dniu 23.07.1983 r. na mocy amnestii. Był również kilkakrotnie zatrzymywany na 24 i 48 godzin, przesłuchiwany, a także poddawany rewizjom. W latach 1983-1989 przebywał na emigracji w Australii, gdzie był założycielem organizacji Support for Solidarity w Melbourne, organizującej pomoc finansową dla podziemnej „Solidarności”. Pan Andrzej Kazimierz Sobieraj został odznaczony w 2006 r. Krzyżem Semper Fidelis.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności