Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Józef Klimiuk

ur. w 1956 roku w m. Sopot
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 483/2017
Biogram
Andrzej Klimiuk pracownik Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej „C. Hartwig” w Gdańsku, od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, wchodził w skład Komisji Zakładowej, gdzie pełnił funkcję skarbnika. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku okupacyjnym na terenie PSM „C. Hartwig”, za co 18 grudnia 1981 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 27 stycznia 1982 r. został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę czterech lat pozbawienia wolności i dwa lata pozbawienia praw publicznych. Karę więzienia odbywał w Zakładach Karnych w Koronowie i Potulicach. 26 października 1982 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił mu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, natomiast 12 maja 1983 r. Rada Państwa skorzystała wobec Andrzeja Klimiuka z prawa łaski poprzez zwolnienie z odbycia reszty kary.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności