Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Wachowski

ur. w 1936 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Zygmunt Wachowski od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Jeleniogórskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa”. 
Od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie.
W dniu 13 maja 1982 r. podjął próbę zorganizowania strajku na terenie JZF „Polfa”. 
Współuczestniczył w kolportażu wydawnictw podziemnych. 
W okresie od 22 maja do 23 września 1982 r. został ponownie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach.
Biogram opracowano na podstawie: