Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kępiński Maciej

Maciej Krzysztof Kępiński

ur. w 1949 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Maciej Krzysztof Kępiński był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet-Archimedes” we Wrocławiu. W dniach 14-15.12.1981 r., wraz z grupą innych osób, organizował i kierował strajkiem w miejscu pracy. 
Został internowany w okresie od 19.12.1981 do 08.02.1982 r., początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a od 24.12.1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie.
W dniu 08.02.1982 r., postanowieniem Prokuratury Rejonowej, został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Areszt uchylono 30.03.1982 r. Prowadzona przez Prokuraturę sprawa zakończyła się skierowaniem dnia 27.03.1982 r. aktu oskarżenia. Został oskarżony o kontynuowanie zawieszonej działalności związkowej i udział w pracach związanych z przeprowadzeniem strajku. Wyrokiem z dnia 21.09.1982 r. został uznany winnym zarzucanych mu w akcie oskarżenia czynów i skazany na 9 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem orzeczonej kary na okres próby 3 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN