Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Moll Tadeusz

Tadeusz Moll

ur. w 1957 roku w m. Kęty
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Tadeusz Moll w latach 1982-1983 r. na terenie Oświęcimia kolportował nielegalne wydawnictwa o treści niepodległościowej sygnowane przez podziemne struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
W dniu 30 IV 1983 r. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku-Białej Pan Tadeusz Moll został tymczasowo aresztowany. Został oskarżony o posiadanie bez odpowiedniego zezwolenia aparatu radiowego. Przebywał w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej. W dniu 3 VI 1983 r. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku-Białej został warunkowo zwolniony z aresztu. W dniu 12 VIII 1983 r. Prokuratura Wojewódzka w Bielsku-Białej postanowiła umorzyć śledztwo wobec Pana Tadeusza Molla.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej