Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mądrzejewski Marek

Marek Mądrzejewski

ur. w 1956 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
W latach 1977-1979 był członkiem Studenckiego Komitetu Solidarności na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie zajmował się m.in. kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Od 1980 r. do kwietnia 1981 r. był etatowym pracownikiem MKZ NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy (nie był członkiem Związku).
W okresie od stycznia do kwietnia 1982 r. był założycielem i jedną z osób kierujących Ogólnopolskim Komitetem Oporu „Solidarność” Region Bydgoszcz, którego celem była kontynuacja działalności Związku, zakładanie nielegalnych struktur w zakładach pracy oraz kolportaż ulotek. Z powodu tej działalności został zatrzymany 22 kwietnia 1982 r., a następnie tymczasowo aresztowany z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 276 § 1 kk art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 1, 2, 3 dekretu o stanie wojennym. Do 11 listopada 1982 r. był więziony w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu oraz Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. 25 maja 1983 r. Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy uznał Marka Mądrzejewskiego winnym zarzucanych mu czynów i skazał go na podstawie art. 278 § 1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, grzywnę w wysokości 50 tys. zł oraz poniesienie kosztów sądowych (na poczet grzywny Sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania). Rewizji wniesionej przez obrońcę oskarżonego Sąd Najwyższy w Izbie Wojskowej 9 sierpnia 1983 r. nie uwzględnił, jednocześnie na mocy amnestii uchylił zaskarżony wyrok i postępowanie karne umorzył.
W 1984 r. Marek Mądrzejewski był współpracownikiem działu fonograficznego podziemnego wydawnictwa NOW-a. Został zatrzymany 3 lipca 1984 r. i oskarżony przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie o przestępstwo z art. 278 § 1 tj. działalność w nielegalnej organizacji. W wyniku przeszukania jego mieszkania odnaleziono liczne wydawnictwa nie posiadające debitu komunikacyjnego, w tym kasety audio z audycjami wydawnictwa NOW-a. Został tymczasowo aresztowany 4 lipca 1984 r. Wolność odzyskał 3 sierpnia 1984 r. gdy Prokuratura Wojewódzka w Warszawie umorzyła prowadzone przeciwko niemu postępowanie na mocy przepisów o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności