Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Witczyk Józef

Józef Witczyk

ur. w 1942 roku w m. Przerąb
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011
Biogram
Brał czynny udział w zajściach w obronie krzyża  na terenie Nowej Huty  27 kwietnia 1960 r. W dniach od 29 kwietnia do 2 czerwca 1960 r. był  tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Nowej Hucie został  skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności. Po rewizji wyroku kara została obniżona do 1 roku i 6 miesięcy więzienia. Ostatecznie wyszedł na wolność 25 sierpnia 1961 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN