Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Witczyk Józef
Józef Witczyk
ur. w 1942 roku w m. Przerąb
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011

Biogram

Brał czynny udział w zajściach w obronie krzyża  na terenie Nowej Huty  27 kwietnia 1960 r. W dniach od 29 kwietnia do 2 czerwca 1960 r. był  tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Nowej Hucie został  skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności. Po rewizji wyroku kara została obniżona do 1 roku i 6 miesięcy więzienia. Ostatecznie wyszedł na wolność 25 sierpnia 1961 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN