Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bobrowski Stanisław

Stanisław Bobrowski

ur. w 1944 roku w m. Łyntupy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Pan Stanisław Bobrowski od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” przy Gdańskim Wydawnictwie Prasowym. Od października 1981 r. był kierownikiem drukarni Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Po ogłoszeniu stanu wojennego wywiózł i ukrył część urządzeń poligraficznych z siedziby Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność, a następnie zorganizował drukarnię, gdzie powielano Pismo Regionu Gdańskiego, ulotki dotyczące wydarzeń Grudnia 70, odezwę „Rodacy”. Za powyższą działalność został aresztowany 2 lutego 1982 r. i skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Koronowie, następnie w Zakładzie Karnym w Potulicach.  
20 maja 1983 roku Pan Stanisław Bobrowski został zwolniony z Zakładu Karnego w Potulicach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej