Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pabińska Anna

Anna Pabińska

ur. w 1953 roku w m. Franklinów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2017
Biogram
Żona Tadeusza Pabinskiego, jednego z najaktywniejszych działaczy opozycyjnych w środowisku milicyjnym na Śląsku, od 1981 r. członka Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. Przez cały czas aktywnie wspierała działalność swojego męża. W związku z tym funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa nachodzili ją w miejscu pracy, wzywając na rozmowy, w trakcie których była zastraszana ewentualnym zwolnieniem z pracy i odpowiedzialnością karną. Usiłowano wymusić na niej nakłonienie męża do zaprzestania działalności opozycyjnej. W listopadzie 1981 r., z pomocą sąsiada pomogła w ukryciu ręcznej drukarki offsetowej przywiezionej przez jej męża. Następnie udostępniła tę drukarkę sąsiadowi, działaczowi opozycyjnemu Huty „Jedność” w celu drukowania ulotek. Po wydrukowaniu ulotek przejęła ponownie drukarkę i zabezpieczyła ją - w późniejszym okresie Tadeusz Pabiński przetransportował drukarkę do kopalni „Rozbark" w Bytomiu i przekazał działaczom „Solidarności”. W okresie od 22 grudnia 1981 r. do 18 maja 1982 r., kiedy jej mąż przebywał w ośrodkach dla internowanych w Strzelcach Opolskich i Zabrzu-Zaborzu przemycała dla internowanych części radiowe i ulotki, które przenosiła ukryte w ubrankach dla dzieci. Ponadto w mieszkaniu swojej kuzynki, organizowała spotkania z żonami internowanych. Po zwolnieniu z Ośrodka Odosobnienia jej mąż pozostawał pod stałą inwigilacją SB, w związku z czym pośredniczyła w jego kontaktach z innymi działaczami opozycyjnymi. Wobec nieustających szykan, ze strony SB, oraz w związku z trudną sytuacją finansową w marcu 1983 r. wraz z rodziną wyemigrowała na stale do RFN.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów