Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skałecki Ryszard

Ryszard Jan Skałecki

ur. w 1949 roku w m. Solec Kujawski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Ryszard Skałecki był w latach 1980-1989 aktywnym działaczem i współorganizatorem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Mechanizacji Budownictwa "Zremb"            w Tychach. Pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Socjalnej działającej w ramach NSZZ „Solidarność”. Po ogłoszeniu stanu wojennego był inicjatorem ogłoszenia strajku w zakładzie pracy. 
Pan Ryszard Skałecki był internowany w okresie od 21 IV 1982 r. do 11 VI 1982 r. Przebywał w Zabrzu-Zaborzu. 
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych. W latach 1983-1984 prowadził na terenie zakładu pracy kolportaż nielegalnych wydawnictw, m. in. „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca”, „Ku Wolnej Polsce”. 
W dniu 24 XI 1983 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany pod zarzutem prowadzenia działalności związkowej w ramach zdelegalizowanej NSZZ „Solidarność”. Przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach, a następnie w Areszcie Śledczym w Mysłowicach. Zwolniony w dniu 25 VII 1984 r. na mocy ustawy o amnestii. 
Pan Ryszard Skałecki brał aktywny udział uroczystościach rocznicowych, m.in. w obchodach odzyskania przez Polskę niepodległości. W lutym1989 r. był uczestnikiem Walnego Zgromadzenia Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiej NSZZ „Solidarność” w Ustroniu. 
W okresie 1983- 1989 pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej