Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Królikowska-Avis Elżbieta

Elżbieta Aleksandra Królikowska-Avis

ur. w 1944 roku w m. Wąwolnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Od marca 1969 r. była członkinią organizacji „Ruch” w Łodzi. W ramach działalności w organizacji uczestniczyła w konspiracyjnych spotkaniach w Warszawie i Łodzi. Przepisywała i kolportowała „Biuletyn” i „Wiadomości”. Była łączniczką ośrodków łódzkiego i warszawskiego. Werbowała nowych członków i zbierała składki na cele organizacji.
W swoim mieszkaniu przechowywała powielacz. Była zaangażowana w akcję podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie, podczas której miała wyjechać do Szczyrku i zapewnić alibi dla osób biorących bezpośrednio udział w akcji. Dnia 21 czerwca 1970 r. w związku z otrzymaną informacją o aresztowaniu kilku członków organizacji, zaniechała wyjazdu. Tego samego dnia została zatrzymana w Warszawie Włochach w mieszkaniu innego członka organizacji i tymczasowo aresztowana przez Prokuraturę Wojewódzką dla m.st. Warszawy i osadzona w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. We wrześniu zgodnie  z właściwością miejscową, sprawę przekazano Prokuraturze Wojewódzkiej dla miasta Łodzi. Wyrokiem Sądu Powiatowego dla miasta Łodzi z 8 lipca 1971 r. została skazana na 2 lata pozbawienia wolności, 3000 zł grzywny i utratę praw publicznych na 2 lata. Następnie sprawę rozpatrywał Sąd Wojewódzki dla miasta Łodzi, który wyrokiem z 1 grudnia 1971 r. złagodził wyrok z 8 lipca 1971 r. poprzez odstąpienie od kary dodatkowej w postaci utraty praw publicznych. Karę odbywała w aresztach w Warszawie przy ul. Rakowieckiej i Namysłowskiej, Fordonie i Łodzi. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego dla miasta Łodzi  z 16 grudnia 1971 r. o warunkowym przedterminowym zwolnieniu została zwolniona z odbywania reszty kary, z wyznaczeniem rocznego okresu próby. Areszt Śledczy w Łodzi opuściła 20 grudnia 1971 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN