Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szelka Jan
Jan Szelka
ur. w 1929 roku w m. Zapolice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2015

Biogram

Pan Jan Szelka w latach 1949–1953 odbywał karę pozbawienia wolności z powodu przynależności do nielegalnej organizacji pn. „Konspiracyjne Przysposobienie Wojskowe”. Od 1980 r. zaangażował się w tworzenie struktur NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, pełnił funkcję przewodniczącego kół w Zapolicach i Kodrębie. Po ogłoszeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, inicjował akcje protestacyjne, kolportował podziemne wydawnictwa, pomagał rodzinom internowanych. Był uczestnikiem konspiracyjnych spotkań opozycjonistów organizowanych w klasztorze oo. franciszkanów i kościele pw. św. Lamberta w Radomsku. W latach 1982–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN