Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wojciech Roman Niedźwiedź
ur. w 1971 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019

Biogram

Pan Wojciech Niedźwiedź na przełomie 1987 i 1988 r. nawiązał aktywna współpracę ze strukturami podziemia antykomunistycznego, wstąpił w szeregi Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarności Walczącej”. Na początku 1988 r. został zaprzysiężony na członka „Solidarności Walczącej” i do czerwca 1989 r. aktywnie uczestniczył we wszystkich formach jej działalności. 
Brał udział w akcjach malowania haseł antykomunistycznych na murach, usuwaniu symboli partii komunistycznej, zajmował się kolportażem prasy i wydawnictw bezdebitowych, współorganizował i brał udział w nielegalnych manifestacjach. Był wielokrotnie wykorzystywany jako kurier przewożący prasę podziemną, współredagował i kolportował pismo Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarności Walczącej” – „Przebojem”. 
W 1990 r. Pan Wojciech Niedźwiedź zaangażował się w działalność Klubu Antykomunistycznego im. J. Mackiewicza, opartego na byłych członkach Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarności Walczącej”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN