Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Słomski Waldemar

Waldemar Piotr Słomski

ur. w 1940 roku w m. Żurowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
Pracownik Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” w Trzebini. Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” w kopalni. Przewodniczący Komisji Zakładowej związku, a także wiceprzewodniczący Komisji Miejskiej „Solidarności” w Trzebini. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich. Zwolniony w dniu 9 lutego 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN