Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Słomski Waldemar
Waldemar Piotr Słomski
ur. w 1940 roku w m. Żurowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018

Biogram

Pracownik Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” w Trzebini. Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” w kopalni. Przewodniczący Komisji Zakładowej związku, a także wiceprzewodniczący Komisji Miejskiej „Solidarności” w Trzebini. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich. Zwolniony w dniu 9 lutego 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN