Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ewa Jolanta Grabowska

ur. w 1942 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Ewa Grabowska po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła w  działalności podziemnych struktur „Solidarności” w Toruniu. W latach 1984-1989 wchodziła w skład redakcji jednego z najdłużej ukazujących się czasopism toruńskiego podziemia, pisma „Geofon” wydawanego przez działaczy „Solidarności” w Przedsiębiorstwie Geofizyki Morskiej i Lądowej „Geofizyka”. W 1987 r. jako pracownik „Geofizyki” została członkiem Komietu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003