Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ewa Jolanta Grabowska
ur. w 1942 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Ewa Grabowska po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła w  działalności podziemnych struktur „Solidarności” w Toruniu. W latach 1984-1989 wchodziła w skład redakcji jednego z najdłużej ukazujących się czasopism toruńskiego podziemia, pisma „Geofon” wydawanego przez działaczy „Solidarności” w Przedsiębiorstwie Geofizyki Morskiej i Lądowej „Geofizyka”. W 1987 r. jako pracownik „Geofizyki” została członkiem Komietu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003