Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Weronika Maria Jezior

ur. w 1957 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2015
Biogram
Była aktywną działaczką Solidarności Walczącej w Lublinie, współzałożycielką w marcu 1983 r. Rady Solidarności Walczącej Lublin. Redagowała i drukowała „SW Lublin. Pismo organizacji Solidarność Walcząca Ziemi Lubelskiej” podziemny dwutygodnik. W ramach wydawnictwa Biblioteczka SW Lublin, którego była współzałożycielką rozpowszechniała książki, kalendarze, znaczki poczt podziemnych. Zaangażowana była także w działania wspólne z podziemną „Solidarnością” na UMCS w Lublinie, gdzie wcześniej w 1981 r. działała w NZS, a w latach 1982–1986 była pracownikiem techniczno-administracyjnym UMCS. Utrzymywała aktywne kontakty z działaczami Solidarności Walczącej z innych ośrodków, a zwłaszcza z Wrocławia. Była łączniczką Solidarności Walczącej Lublin z Solidarnością Walczącą we Wrocławiu i dostarczycielką literatury bezdebitowej sygnowanej przez SW.  W latach 1986–1990 pracowała jako nauczycielka fizyki w lubelskich SP.  Wielokrotnie przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze oraz w 1984 r. i 1986 r.  dokonywano przeszukań w miejscu pracy i zamieszkania. Podobnym szykanom poddawani byli także członkowie jej najbliższej rodziny.  Od 1989 r. była członkiem Międzyszkolnej KZ „Solidarność” w Lublinie oraz w latach 1989–1990 członkiem Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania „Solidarność”w Lublinie i delegatką na WZD Sekcji.
Biogram opracowano na podstawie: