Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Leszek Falenta

ur. w 1955 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015
Biogram
Pan Marek Leszek Falenta od 1976 r. pracował jako monter w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom Polar (obecnie Whirlpool).  Od września 1980 r. działał w „S”, jako członek Komisji Założycielskiej. Od stycznia 1981 r. był członkiem Prezydium, sekretarzem i wiceprzewodniczącym KZ. Od czerwca 1981 r. został etatowym członkiem ZR „S” Dolny Śląsk. Był obserwatorem na I Krajowym Zjeździe Delegatów. Jesienią 1981 r. został odwołany z funkcji sekretarza i wiceprzewodniczącego KZ. 
W dniach 14-17.12.1981 r. uczestniczył w strajku, jako członek KS w Polarze. 18.12.1981 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu. 24.12.1981r. został przeniesiony do Grodkowa, gdzie kilkukrotnie go przesłuchiwano i ostatecznie 25.04.1982 r. zwolniono. Po wyjściu działał w podziemnej „S” w Polarze, kolportował zakładowe pisma podziemne „U Nas” i „Z Dnia na Dzień”. 6.12.1982 r. został powtórnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzelinie, a zwolniony 18.12.1982 r. W 1987 r., jako członek RKS, był odpowiedzialny za kontakty RKS z wrocławskimi zakładami ze wschodniej części miasta (m.in. Polar, Aspa, WSK) i organizowanie lokali dla RKS. Od 1985 r. Pan Marek Leszek Falenta zaangażowany był w druk pisma „U Nas”.  W 1989 r. współorganizował reaktywowaną „S” w Polarze, był wiceprzewodniczącym KZ, a do 1993 r. pozostawał członkiem Rady Delegatów Zakładu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej