Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Filak

ur. w 1950 roku w m. Kozłówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016
Biogram
Pan Jerzy Filak był współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” oraz jednym z założycieli Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Podczas studiów podejmował się rozpowszechniania materiałów sygnowanych przez KOR, w związku z czym był inwigilowany. Po opuszczeniu uczelni pan Jerzy Filak zaangażował w działalność Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu. Kolportował pisma i materiały KSS „KOR” oraz SKS na terenie wrocławskich zakładów pracy.
Jako działacz „Solidarności” aktywnie uczestniczył w akcjach ulotkowych, m. in. dotyczących bojkotu wyborów do Sejmu PRL. W związku z prowadzoną działalnością pan Jerzy Filak w latach 1982-1983 oraz 1985-1986 był aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej