Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Paweł Andrzej Skrzywanek
ur. w 1965 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 356/2015

Biogram

Pan Paweł Andrzej Skrzywanek od 1985 r. był działaczem podziemnej struktury NZS na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestniczył w Ruchu Młodych Katolików „U siebie”. Był autorem artykułów (częściowo publikowanych pod pseudonimem Marcin Rychter) w piśmie Zarządu Uniwersyteckiego NZS Uniwersytetu Wrocławskiego, a także jednym z redaktorów „Gazety akademickiej”, wydawanej w latach 1985-1987 przez studentów wrocławskich uczelni.
Pan Paweł Andrzej Skrzywanek aktywnie działał na Uniwersytecie Wrocławskim w Niezależnej Grupie Samorządowej „Dwunastka”, aż do jej legalizacji w 1989 r. Organizacja ta przy wsparciu NZS, od 1986 r., próbowała w jawny sposób wprowadzić samorządność studencką na Uniwersytecie Wrocławskim, a jej działanie doprowadziło do tworzenia się analogicznych struktur na innych uczelniach. 
Pan Paweł Andrzej Skrzywanek był uczestnikiem wieców, happeningów oraz strajków. 
W związku z tym był kilkukrotnie zatrzymywany przez Milicję Obywatelską i funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności