Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wiesław Andrzej Chudoba
ur. w 1956 roku w m. Jarosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019

Biogram

Pan Wiesław Andrzej Chudoba był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów wielu jego działaczy zostało aresztowanych. Pan Wiesław Andrzej Chudoba, będąc wówczas studentem IV roku studiów, został zatrzymany w dniu 23.03.1982 r. pod zarzutem "prowadzenie działalności, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych" i internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie od 24.03.1982 r. do 29.04.1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN